Medical Pharmaquality

Medical Pharmaquality logo

Μεταξύ των στρατηγικών επιλογών της Medical Pharmaquality συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη
παραγωγικών συνεργασιών με φαρμακευτικές εταιρίες για την προώθηση φαρμακευτικών
προϊόντων.

Aξίες
Να έχουμε φιλότιμο και μεράκι στη δουλειά μας
Ομαδικότητα και αλληλεγγύη στη δράση μας
Πρωτοβουλία και πρωτοτυπία στη σκέψη μας
Συνέπεια και υπευθυνότητα στις πράξεις μας

Όραμα
Να είμαστε πάντα μια σύγχρονη διορατική Ελληνική εταιρία, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους σε κάθε τομέα δράσης μας

Αποστολή
Να είμαστε χρήσιμοι στην υγεία και τον άνθρωπο
Να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, συνδυάζοντας την επιχειρηματική επιτυχία με ανθρώπινη ευαισθησία και κοινωνική υπευθυνότητα