ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ

Τίτλος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e_business) II

Φορέας Υλοποίησης

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΗΛΙΑΝΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΟΕ - ΗΠΕ7-0054149

Προϋπολογισμός

14.591,15€

Διαρθρωτικό Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιγραφή

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΗΛΙΑΝΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΟΕ

Στόχοι

Ενίσχυση επιχείρησης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην παγκόσμια, ψηφιακή αγορά. Ο επενδυτής έχει σαν στόχο την πλήρη εναρμόνιση του επιχειρηματικού του μοντέλου στα πρότυπα του e-επιχειρείν.

Αποτελέσματα

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας